Read and react read: sa pamamagitan ng pagiging kristiyano ay nagkaroon ng mga bagong konseptong panrelihiyon ang mga katutubo at unit unting nabawasan ang pagpapahalaga sa katutubong paniniwala, bagamat mayroon pa ring nagpatuloy.
react: ​

Answers

  • Réponse publiée par: jasminsexy
    Religion was made because people feared the unknown wherein they made gods that they protected them
Connaissez-vous la bonne réponse?
Read and react read: sa pamamagitan ng pagiging kristiyano ay nagkaroon ng mga bagong konseptong pa...