Mahalagang ginawa at kontribusyon ni scipio africanus

Answers

 • Réponse publiée par: shannel99

  answer:

  Publius Cornelius Scipio Africanus Major ang nag pananalo ng Hannibalic War o Second Punic War para sa Roma sa pamamagitan ng pagkatalo ni Hannibal sa Zama sa 202 BC.

  Explanation:

  Siya ay kabilang sa mga batang nobyo na naaakit sa mga lektura ng tatlong bumisita na mga pilosopong Athenian na ang pananaw sa moralidad sa pulitika ay kinagulat ng mga nakakatandang Romano, tulad ng Cato. Nakuha ni Scipio ang pampublikong pagbubunyi sa 151. Isang serye ng mga sakuna sa mga hukbo ng Romano sa Espanya ay nagresulta sa gayong pag-aatubili upang magsagawa ng serbisyong militar sa peninsula na, sa isang pagtatalo ukol sa pagpapataw ng buwis, ang mga konsulado na responsable dito ay pansamantalang ibinilanggo ng mga tribuno na sumasalungat sa pagpapataw ng buwis. Sa krisis, si Scipio, na itinalaga sa Macedonia, ay nagbigay ng kumpiyansa sa pamamagitan ng pagboboluntaryo upang maglingkod sa Espanya. Ang kanyang halimbawa ay agad naging inspiration sa mga opisyal at mga lalakihan.

 • Réponse publiée par: HaHannah

  Sana nakatulong

  Explanation:

  #Carry on Learning


  Anong mahalgang ginawa at kontribusyon ni scipio africanus​
 • Réponse publiée par: nelspas422
  Publius Cornelius Scipio Africanus Major ang nag pananalo ng Hannibalic War o Second Punic War para sa Roma sa pamamagitan ng pagkatalo ni Hannibal sa Zama sa 202 BC.
  Siya ay kabilang sa mga batang nobyo na naaakit sa mga lektura ng tatlong bumisita na mga pilosopong Athenian na ang pananaw sa moralidad sa pulitika ay kinagulat ng mga nakakatandang Romano, tulad ng Cato. Nakuha ni Scipio ang pampublikong pagbubunyi sa 151. Isang serye ng mga sakuna sa mga hukbo ng Romano sa Espanya ay nagresulta sa gayong pag-aatubili upang magsagawa ng serbisyong militar sa peninsula na, sa isang pagtatalo ukol sa pagpapataw ng buwis, ang mga konsulado na responsable dito ay pansamantalang ibinilanggo ng mga tribuno na sumasalungat sa pagpapataw ng buwis. Sa krisis, si Scipio, na itinalaga sa Macedonia, ay nagbigay ng kumpiyansa sa pamamagitan ng pagboboluntaryo upang maglingkod sa Espanya. Ang kanyang halimbawa ay agad naging inspiration sa mga opisyal at mga lalakihan.
Connaissez-vous la bonne réponse?
Mahalagang ginawa at kontribusyon ni scipio africanus...