The process of recording is done.
select one:
a. two times a year
b. once a year
c. frequently during the accounting period
d. at the end of the accounting period

Answers

 • Réponse publiée par: hannahleigh

  D. At the end of the according period

 • Réponse publiée par: snow01

  Subject Economics

  The correct answer among the above listed choices is letter b. Recording interest expense has an effect to decrease equity.

  Interest Expense

  -it is the cost of borrowing money to an entity in a specified period of time. Interest is usually running every day but usually paid monthly, quarterly, semiannually, or annually depending on the agreement.

  -this is recorded as a non-operating expense in the income statement.

  The interest expense formula is:

  Interest expense = (Days during which funds were borrowed ÷ 365 Days) x Interest rate x Principal

  Interest Expense will usually

  increase expenseeither increase liabilities or decrease assetsdecrease owners' equity

  For related topic about Differentiate revenues from expenses

  Code: 11.11.3.8.

 • Réponse publiée par: kelly072

  Kailangang bigyan halaga ang katayuan ng mga kababaihan matanda at bata sa lipunan sapagkat    

     

  ANSWER:    

     

  Sila ay tao rin at may damdamin na marunong masaktan. Ayon sa ating batas Pantay pantay ang pagtrato sa lahat ng tao sa lipunan mapabata man o matanda, babae man o lalaki o anumang kasarian. Walang diskriminasyon sa ano mang katayoan sa buhay dahil ito ay labag sa ating batas at sa Dios. Ang bawat tao ay merong halaga siya man ay naka pag aral o wala, siya man ay mayaman o hindi. Ang bawat isa sa atin ay merong limitasyon, merong bagay na hindi natin alam pero alam kong papaano gawin ng ibang tao. meron den mga bagay bagay na hindi rin nila alam pero alam den natin kong papaano gawin. kaya mas mabuto kong  ang bawat isa ay mag tulongan para sa ika bubuti ng lahat.

     

Connaissez-vous la bonne réponse?
The process of recording is done. select one: a. two times a year b. once a year c. frequently duri...