You are the benevolent social planner for your city. severally small food business approach you, stating that they plan to increase their prices to complete with national food establishments. as the benevolent social planner, would you advise them to raise their prices or not? ​

Answers

 • Réponse publiée par: joyce5512

  Subject Economics

  Yes, Equipment is an example of asset. Equipments are considered an asset because it is an important resources with value owned by a business or entity to operate. Equipment normally falls under the category of non-current assets since it is a long-term asset that has a useful life more than 1 year. Example of equipment can be truck, office tools and equipment and office machines.

  ASSETS

  In accounting, assets are any resources with value owned by the business, company, entity or person. Assets have two categories, these are:

  Current AssetsNon-current Assets1. Current Assets

  -these are assets that can be readily convertible to cash in a normal operating cycle of a business.

  Some Examples of Current AssetsCash and cash equivalentsAccounts ExpensesMarketable Securities2. Non-current Assets

  -these are long-term assets or long-term investments that have a longer useful life that is usually more than 1 year. Not easily convertible to cash.

  Some Examples of Non-Current AssetsLandProperty, Plant and EquipmentTrademarksLong-term InvestmentsGoodwill

  All fixed assets and intangible assets fall under the category of non-current assets.

  What is the opposite of assets

  For related topics about accounting equation

  Code: 11.11.3.7.

 • Réponse publiée par: trizianichole20

  Upang sagutin ang tanong kung nakakabuti ang rice tariffication law sa mga magsasaka, alamin muna natin kung ano ang batas na ito.

  Ang Rice Tariffication law o Republic Act 11203 ay naglalayong tanggalin ang quota o limitasyon sa pag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Ibig sabihin, maaring mag-angkat ng bigas ang mga negosyante nang walang limitasyon ngunit sila pa rin ay dapat magbayad ng taripa o buwis sa mga bigas na kanilang inaangkat.

  Ilan sa dahilan kung bakit nilagdaan ito ng ating Pangulo ay dahil sa paniniwalang makakatulong ito upang pababain ang halaga ng bigas na dulot ng kakulangang naranasan ng bansa noong nakaraang taon.

  Ayon sa mga balita, bukod sa makakatulong ito sa ating kabuuang ekonomiya, makakatulong rin ito sa mga magsasaka dahil maglalaan ang gobyerno ng mahigit sampung bilyon taun-taon upang mabigyan ng subsidiya ang mga lokal na magsasaka.

  Sa kabilang banda, ang pagdami ng supply ng bigas bunga ng rice tariffication law ay nagdudulot ng surplus o sobra sobrang supply ng bigas na nagiging dahilan upang bumaba ng todo ang halaga ng bigas na ibinebenta ng mga lokal na magsasaka at ito ang direktang epekto na nararanasan niila ngayon. Dahil sa pagbababa ng halaga ng kanilang mga bigas, nagkakaroon ito masamang epekto sa kanilang pamumuhay lalo na sa pagtangkilik ng kanilang pamilya.

  Mula sa mga nabanggit na talata, ating masasabi na may mabuti at hindi mabuting maidudulot ang rice tariffication law sa mga magsasaka ngunit nakakalungkot isipin na sa kasalukuyan mas nananaig ang mga hindi mabuting dulot nito sa mga magsasaka at kanilang pamilya. Nawa ay agad matugunan ng ating gobyerno ang kanilang mga daing upang hindi maisawalang bahala ang kabutihang maidudulot nito.

 • Réponse publiée par: abyzwlye

  Look for the LCD of each Fraction.

  The one with the smallest numerator is the least while the one with the larger fraction is the greatest.

 • Réponse publiée par: snow01

  Investing is a process of circulating money for further gains or income other than saving it pennies by pennies .These monies will use to continually produce expenses and profit that will stimulate our economic condition.

  For example in Banking they didn't literally save your monies

  but they use it to for lending in Big Businessman that will surely pays them more.Its like an investment.

  Keeping money wasn't healthy in Banking as they have to pay for their expert employees and this business would mean nothing and will earn nothing if its just all about keeping money.

  How come they can afford an armored vehicles to transport this monies ,highly secured banks and professional employees etc... if they will just keep your money and get a single amount of it.?

Connaissez-vous la bonne réponse?
You are the benevolent social planner for your city. severally small food business approach you, sta...