Ano ang dahilan at ito ang aral na higit mong naunawaan?

Answers

 • Réponse publiée par: molinamaureen080693

  Subject Economics

  Yes,  land and building is an example of asset. Land and building are considered an asset because it is an important resources with value owned by a business or entity to operate. Land and building normally falls under the category of non-current assets since they are a long-term asset that has a useful life more than 1 year. Building is under the property in non-current asset line.

  ASSETS

  In accounting, assets are any resources with value owned by the business, company, entity or person. Assets have two categories, these are:

  Current AssetsNon-current Assets1. Current Assets

  -these are assets that can be readily convertible to cash in a normal operating cycle of a business.

  Some Examples of Current AssetsCash and cash equivalentsAccounts ExpensesMarketable Securities2. Non-current Assets

  -these are long-term assets or long-term investments that have a longer useful life that is usually more than 1 year. Not easily convertible to cash.

  Some Examples of Non-Current AssetsLandProperty, Plant and EquipmentTrademarksLong-term InvestmentsGoodwill

  All fixed assets and intangible assets fall under the category of non-current assets.

  What is the opposite of assets

  For related topics about accounting equation

  Code: 11.11.3.7.

 • Réponse publiée par: enrica11

  salad with fruit,salad with chicken, salad with fish, salad with beans, and their are many more  

  Explanation:

                           you're welcome :}

 • Réponse publiée par: nelspas422

  Kaguluhan - maraming digmaan, tunggalian ng mga pangkat, o away ng mag-anak na ang pinag-uugatan ay pagkamkam o hidwaan sa hangganan ng mga pag-aarin pinagkukunang-yaman tulad ng lupain.

  Pagtaas ng Presyo ng Bilihin - dahil sa kakapusan, karamihan ng mga bagay ay hindi libreng makakamtan. Mayroon itong katapat na halaga at kailangan itong bilhin. Ito ay tinatawag na mga bilihin o produkto. Kailangan ng mga itong magkaroon ng halaga o presyo upang hindi tuluyang maglaho.

 • Réponse publiée par: nelspas422

  pagpoproseso ng Plano in eng p.o. pangproprocess ng Plans said tag Plano

Connaissez-vous la bonne réponse?
Ano ang dahilan at ito ang aral na higit mong naunawaan?...