Mahahalagang konsepto na aking natutuhan

Answers

  • Réponse publiée par: HaHannah

    pagiging magalang sa magulang at ibang tao,

Connaissez-vous la bonne réponse?
Mahahalagang konsepto na aking natutuhan...