Ano ang ibig sabihin ng layunin, paraan, at sirkumtansya sa esp modyul 6 grade 10
at summary nito?

Answers

 • Réponse publiée par: dorothy13
  Ano  ang  solidarity? ang  prinsipyo  ng  solidarity  ay  nagbibigay  diin  sakabutihang  panlahat,  tungkulin,  kooperasyon,  atpagkakapantay-pantay.  ito  ang  mag-aakay  sa  estado  upangitaguyod  ang  kabutihang  panlahat  kahit  na  kung  minsan  aymaisakripisyo  ang  kapakinabangan  ng  ilang  indibidwal.2.

   

  ano  ang  subsidiarity? ang  prinsipyo  ng  subsidiarity  ay  nagbibigay  diin  sakatauhan  ng  isang  indibidwal,  karapatan,  privacy,  at  kalayaan.ito  ang  mag-aakay  sa  estado  na  igalang  at  pangalagaan  ang  mgalikas  na  karapatan  ng  bawat  indibidwal  at  ng  pamilya  nanaaayon  sa  kabutihang  panlahat.  dagdag  pa  niya,  mahalagangpanatilihin  ang  balanse  ng  dalawang  ito  upang  higit  namabigyang  pansin  ang  pagkakamit  ng  kabutihang  panlahat  atpagkilala  sa  dignidad  ng  tao.
 • Réponse publiée par: nelspas422
  Ambot sa kanding nga naay bangs
 • Réponse publiée par: rhaineandreirefuerzo
  Laging ngitian o batiin ang mga taong pinakisasamahan mo.Laging gumamit ng po at opo bilang paggalang lalo na kung hindi mo alam kung mas matanda sa iyo ang iyong kausap.Tulungan ang kapwa lalo na kung siya ay nahihirapan sa ginagawa.Kapag nagkuwento sayo ang sinuman ng kanilang hinanaing ay dapat handa kang makinig.Huwag maging mayabang kailangan ay mapagkumbaba ka lamang.
 • Réponse publiée par: Axelamat

  So that, the researcher could still change the mistakes and could still conduct the needed data and that it would be presented clean and edited when it's done.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Ano ang ibig sabihin ng layunin, paraan, at sirkumtansya sa esp modyul 6 grade 10 at summary nito?...