Bilang isang kabataan, ano ang iyong magagawa o ginagawa para makatulong upang ang lipunan ay mabigyan ng matiwasay, masaya at mapayapang buhay?

Answers

 • Réponse publiée par: HaHannah

  Bilang isang kabataan, ang magagawa ko lamang ay mag-aral ng mabuti, magkaroon ng enerhiya at kasanayan sa isang lokal na samahan, maging disiplinado, sumunod sa batas, at maging isang mabuting mamamayan.

  Explanation:

 • Réponse publiée par: 20201947

  Bilang isang kabataan, tutulong ako sa aking pamilya. Susundin ko ang mga batas, mag-aaral ng mabuti at sisikaping makatapos sa pag-aaral upang makatulong sa lipunan at 'di magiging isa sa mga pabigat ng bansa.

 • Réponse publiée par: pauyonlor

  gumawa ng gawaing bahay, mag bigay ng pera pag may trabaho ka na,wag ka mag pasaway,mag pakabait sa bahay,laging tumulong sa mahulang mo

  Explanation:

 • Réponse publiée par: kateclaire

  answer:

  Question:1. Ano-ano kaya ang ginagawa ng mga nasa larawan?1. Ano-ano kaya ang ginagawa ng mga nasa larawan?2. Sino-sino ang kanilang pinaglilingkuran?1. Ano-ano kaya ang ginagawa ng mga nasa larawan?2. Sino-sino ang kanilang pinaglilingkuran?3. Ano kaya ang kanilang damdamin habang isinasagawa ang kanilang1. Ano-ano kaya ang ginagawa ng mga nasa larawan?2. Sino-sino ang kanilang pinaglilingkuran?3. Ano kaya ang kanilang damdamin habang isinasagawa ang kanilangpaglilingkod?1. Ano-ano kaya ang ginagawa ng mga nasa larawan?2. Sino-sino ang kanilang pinaglilingkuran?3. Ano kaya ang kanilang damdamin habang isinasagawa ang kanilangpaglilingkod?4. Sa iyong palagay, ginagawa kaya nila ito dahil may nakalaang pera o1. Ano-ano kaya ang ginagawa ng mga nasa larawan?2. Sino-sino ang kanilang pinaglilingkuran?3. Ano kaya ang kanilang damdamin habang isinasagawa ang kanilangpaglilingkod?4. Sa iyong palagay, ginagawa kaya nila ito dahil may nakalaang pera okusa nila itong ginagawa upang makatulong?Answer:1.Ang ginagawa ng mga nasa larawan ay tumutulong,dumadalo at nakikilahok sila sa kanilang pamayanan at nagbubulontaryo ng mga sarili upang matulungan ang pamayanan at mga mamamayan dito.2.Ang mga pinaglilingkuran nila ay ang kanilang pamayanan,mamamayan ng kanilang pamayanan,at ang kalikasan.3.Sa palagay ko,ang kanilang damdamin habang sinasagawa ang mga bagay na ito ay mabuti at masaya.Kasi hindi sila gagawa ng ganyang bagay kung hindi sila mabuti at masaya siguro sila kasi nakatulong sila sa marami.4.Sa aking palagay,ginagawa nila ito ng kusa upang makatulong sa kanilang pamayan,kapwa mamamayan at kalikasan.sana po nakatulong^_^
 • Réponse publiée par: reyquicoy4321

  e te Tex ko sila na wag lumabas ng bahay para nmakaiwas sa sakit na kumakalat dahil malaking problema ang mag ka positive sa covid 19 at sasabihan ko sila na dapat lalabas Lang Kung may kailangan at mag sout ng face mask at face shield para di mahawa sa sakit para protektado at

  dapat social distancing kahit naka face mask man o face shield

 • Réponse publiée par: mildredjingpacpavhvg

  Explanation:

  what date is it today? it's November 14 2020

 • Réponse publiée par: cbohol56

  mag aral ng mabuti, sumunod sa lahat ng utos, maging responsibilidad sa gawaing bahay, matulungin , respect the olders

  Explanation:

  mag aral ng mabuti dahil yan lang naman ang bukod tanging paraan upang matulungan mo ang iyong magulang pag ikaw ay nakapagtapos ng pag aaral at maging responsible ka sa lahat ng iyong gampanin upang sila ay sumaya pag nakikita ka nilang nag sisipag abutin ang iyong mga pangarap

 • Réponse publiée par: taekookislifeu

  Tumulong sa mga gawaing bahay tulad ng pagluluto,paglalaba,paglilinis,at marami pang iba.Mag-aral ng mabuti upang makaahon sa kahirapan.Dahil sa panahon ngayon kailangan munang mag-aral upang magkaroon ng maayos na trabaho.At Maging mabuti at mabait na anak.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Bilang isang kabataan, ano ang iyong magagawa o ginagawa para makatulong upang ang lipunan ay mabigy...