Wala bang mabuti na tama para sa lahat? sa kayamanan ng sansinukob at
karupukan ng ating kakayahang umalam, napakahirap humanap ng isang tama na sasang-
ayunan ng lahat. iba-iba ang kultura, relihiyon, paniniwala. iba-iba ang mga layunin, iba-iba
ankalika pamamaraan. maaaring magkasundo-sundo ang nagkakaiba-ibang tao sa mabuti,
ngunit babalik pa rin sa iba’t ibang paraan ng pagtupad sa mabuti. walang isang porma ng
tama ang mabuti. mag-aanyo ito ayon sa kondisyon
at hinihingi ng pagkakataon.
wala nga ba? may liwanag ng karunungan
yata tayong maaninag sa sinusumpaan ng mga
doktor: first do no harm. anumang kalagayan
kasadlakan ng tao, isa ang babalikan natin: ang
huwag manakit. nagsasalubungan ang mabuti at
tama sa prinsipyo ng pag-iwas sa pananakit sa tao. na ang pinakamahalaga at
pinakamabuting dapat gawin ay ingatan ang tao. na iba-iba man ang pormula ng likas na
batas moral, tinuturo nito ay isa lamang: hindi ko kakasangkapanin ang tao. na ituturing ko
bilang may pinakamataas na halaga ang tao. na gagawin ko ang lahat upang ingatan at
payabungin ang tao.
likas sa tao ang hangarin ang mabuti. ano ang ibig sabihin nito? na likas sa atin na
maging makatao (panig sa tao): ito ang kaisa-isang batas na hindi dapat labagin ninuman.
ang lumabag dito ay lumalabag din sa sarili niyang kalikasan.

pwede paki explain?

Answers

  • Réponse publiée par: 09652393142

    Explanation:

    Pag iniwasan natin na makapanakit sa ating kapwa two hindi natin natatapakan ang kanilang dignidad at prinsipyo sa buhay at sa pamamagitan nito ay mabibiyan mo NG halaga,oras ,pangunawa,at pagmamahal ang mga tap sa iyong paligid at dahil dito ay iniingatan mo na huawag makapanakit ng damdamin ng two at upang Ito ay hindi masaktan

Connaissez-vous la bonne réponse?
Wala bang mabuti na tama para sa lahat? sa kayamanan ng sansinukob at karupukan ng ating kakayahan...