Ano ang limang antas ng pakikilahok ayon kay sherry arnstein's

Answers

 • Réponse publiée par: nelgelinagudo
  Limang Antas ng Pakikilahok:

  Ang limang antas ng pakikilahok ay ang mga sumusunod:

  - samang pagpapasyasama - samang :

  Ang impormasyon ay ang unang antas ng pakikilahok. Sa isang taong nakikilahok, mahalaga na matutunan niyang ibahagi ang kanyang nalalaman o mga nakalap na impormasyon.

  Ang konsultasyon ay ang ikalawang antas ng pakikilahok. Ito ang bahagi na kung saan ang taong nakikilahok ay natututong makinig sa opinyon ng iba upang maging matagumapay ang kanyang gawain o proyektong isinusulong.

  Ang sama - samang pagpapasya ay ang ikatlong antas ng pakikilahok. Sa bahaging ito ay sama - samang nagpapasya ang lahat ng may kinalaman sa proyekto o gawain. Kailangan na napiling pasya ay makabubuti para sa lahat.

  Kasunod ng sama - samang pagpapasya ay ang sama - samang pagkilos. Sa bahaging ito ang bawat isang miyembro ng pangkat ay kikilos upang maisakatuparan ang proyektong nais nilang isulong. Tulad ng isang walis tingting, mas magiging epektibo ang pagkilos kung sama - sama.

  Ang pinaka huling antas ay ang pagsuporta. Sa bahaging ito ng pakikilahok ay naipapamalas ang talento o kakayahan bilang pagpapakita ng suporta sa gawain o proyektong isinusulong. Bukod sa talento o kakayahan, maaari ring magbigay ng tulong pinansyal sapagkat may mga proyekto na literal na nangangailangan ng pondo.

  Keywords: pakikilahok, antas

  Kahulugan ng Pakikilahok:

  #LetsStudy

Connaissez-vous la bonne réponse?
Ano ang limang antas ng pakikilahok ayon kay sherry arnstein's...