Gaano kahalaga ang pagsunod sa mga magulang, nakatatanda at may awtoridad?

Answers

 • Réponse publiée par: tayis
  Pagsunod sa Utos

  Napakahalaga ng pagsunod sa mga taong nakatataas sa atin o sa mga mas nakakatanda sa atin. Ito ay isang kilos o pagasta ng may pag-galang sa kanilang posisyon at katayuan sa pamilya. Tayong mga Filipino ay pinalaking magalang at marunong magpahalaga sa ating mga nakatatanda, maging sila man ay ating kaanak o hindi sila ay karapatdapat na respetuhin.

  Mga magulang- isa sa mga tungkulin ng mga anak ang pagsunod sa mg autos at aral na ibinibigay ng mga magulang, sa kadahilanang sila ay musmos pa lamang at nangangailangan pa ng patuloy na pag-gabay. Mga nakatatanda- ang ating mga lolo at lola ay tulad n gating mga magulang sila ay nandiyan para tayo’y gabayan sa ibang pagkakataon. Ang pagsunod sa kanila ay isang uri din ng pagpapahalaga sa kanila bilang miyembro ng pamilya. May awtoridad- ang bawat propesyon sa ekonomiya ay pinag-aralan at pinag-hirapan makamit ng mga tao. Kung kaya’t an gating pagrespeto sa kanilang posisyon at awtoridad ay dapat lamang.

  Mga magulang, nakatatanda, may mga awtoridad o kahit na sino mang tao dito sa mundo an gating makasalamuha nararapat parin silang irespeto tulad nila. Kahit na ang mga taong mababa ang katayuan sa lipunan, isang karapatan na dapat ibigay sa lahat at wala dapat na pinipili.

  Mga link sa ibang talakayin tulad nito:

  Bakit mahalaga ang pagsunod sa utos ng kultura at tradisyon ng isang bayan?:

  Halimbawa ng Pagsunod sa Utos:

  Pagsunod sa batas:

  Code: 8.24.3.10.

 • Réponse publiée par: kurtiee

  answer:

  Ang pagpapakilala sa halaga ng tao o bagay ang nakapagpapatibay sa kahalagahan ng pag galang.nagsisimula sa pamilya ang kakayahang kumilala sa pagpapahalaga

  Explanation:

  I hope it helps you please mark me as brainliest thank you

 • Réponse publiée par: elaineeee

  answer:

  Mahalaga Ang pagsunod sa mga magulang,nakatatanda at may awtoridad

  Explanation:

  dahil sila ang mas may alam ng mga bagay bagay kaya sila nasa kanilang katayuan ngayon.

 • Réponse publiée par: saintjohn

  answer:

  Pagsunod sa Utos

  answer:

  Napakahalaga ng pagsunod sa mga taong nakatataas sa atin o sa mga mas nakakatanda sa atin. Ito ay isang kilos o pagasta ng may pag-galang sa kanilang posisyon at katayuan sa pamilya. Tayong mga Filipino ay pinalaking magalang at marunong magpahalaga sa ating mga nakatatanda, maging sila man ay ating kaanak o hindi sila ay karapatdapat na respetuhin.

  Mga magulang- isa sa mga tungkulin ng mga anak ang pagsunod sa mg autos at aral na ibinibigay ng mga magulang, sa kadahilanang sila ay musmos pa lamang at nangangailangan pa ng patuloy na pag-gabay.Mga nakatatanda- ang ating mga lolo at lola ay tulad n gating mga magulang sila ay nandiyan para tayo’y gabayan sa ibang pagkakataon. Ang pagsunod sa kanila ay isang uri din ng pagpapahalaga sa kanila bilang miyembro ng pamilya. awtoridad- ang bawat propesyon sa ekonomiya ay pinag-aralan at pinag-hirapan makamit ng mga tao. Kung kaya’t an gating pagrespeto sa kanilang posisyon at awtoridad ay dapat lamang.

  Mga magulang, nakatatanda, may mga awtoridad o kahit na sino mang tao dito sa mundo an gating makasalamuha nararapat parin silang irespeto tulad nila. Kahit na ang mga taong mababa ang katayuan sa lipunan, isang karapatan na dapat ibigay sa lahat at wala dapat na pinipili.

Connaissez-vous la bonne réponse?
Gaano kahalaga ang pagsunod sa mga magulang, nakatatanda at may awtoridad?...