Ang rehistro ng wika na umaangkop sa nagbabagong panahon gaya ng pag-usbong ng mga social media sites at applications sa mga gadget ay bench-level.

Answers

  • Réponse publiée par: Grakname
    Flying fish lang ang lumilipad na isda wala nang iba
  • Réponse publiée par: elishakim80
    Magbebenta ng isang produkto, nagpapaliwang ng mga specs nito at nanghihikayat sa mamimili
  • Réponse publiée par: jemuelpogi
    Maaring medyas o sapatos
Connaissez-vous la bonne réponse?
Ang rehistro ng wika na umaangkop sa nagbabagong panahon gaya ng pag-usbong ng mga social media site...