Bilang ng pantig at taludlod sa haiku?

Answers

  • Réponse publiée par: jemuelpogi
    Pantig=17. Taludtod=3
  • Réponse publiée par: meteor13

    Ang haiku ay tulang binubuo ng labinpitong pantig, na may tatlong taludturan; na ang unang taludtod ay may limang pantig, sa ikalawa ay may pitong pantig, at ang ikatlong taludtod ay may limang pantig. Ito’y nagtataglay ng talinghaga.

  • Réponse publiée par: RoseTheShadowHunter

    because sometimes we need some space maybe someones not happy for that love or maybe sometime you don't know there was one that hurts so we need, you rather to sacrifice for love.. < /3

Connaissez-vous la bonne réponse?
Bilang ng pantig at taludlod sa haiku?...