Mayroong bang lansakan sa pagluluto ng pancake?

Answers

  • Réponse publiée par: joyce5512

    Merong lansakan sa pagluluto ng pancake

  • Réponse publiée par: aimeedelacruz24

    hi. opinyo ko lang ito. sa tingin ito 'yung mahal pa rin niya 'yung unang lalaki. sarili iyon. bakit? dahil emosyon. pansariling emosyon mo 'yon. kaya't tao labans sa sarili ang conflict o tunggalian sa kuwentong iyan. maganda 'yan! grade 9 lesson. heheh

  • Réponse publiée par: elaineeee
    Saliksikin -imbistigahan
Connaissez-vous la bonne réponse?
Mayroong bang lansakan sa pagluluto ng pancake?...