Ipaliwanag mo ang "yaring pag ibig ko ang nakakabagay ay ang pag ibig ko sa maraming banal na nang mangawala ay parang nanamlay sa pagkabigo ko at panghihinayang​

Answers

Connaissez-vous la bonne réponse?
Ipaliwanag mo ang "yaring pag ibig ko ang nakakabagay ay ang pag ibig ko sa maraming banal na nang m...