Editroyal nga ari arian ng pilipinas​

Answers

 • Réponse publiée par: nelspas422

  answer:

  pagpapanumbalik sa nadapa

  paghahasik at pag aani

  pagpapasann nang pasanin

 • Réponse publiée par: dorothy13

  isang mapanganib na pagsubok ang ipinagawa ni venus kay

  psyche. pinakukuha niya si psyche ng gintong balahibo ng mga tupa sa tabi ng ilog.

  ang mga tupa ay mababangis at mapanganib. nang marating ni psyche ang ilog,

  natutukso siyang tumalon at magpalunod na lamang upang matapos na ang kaniyang

  paghihirap. nakarinig siya ng tinig mula sa halamang nasa tabi ng ilog. “huwag kang

  magpapakamatay. hindi naman ganoon kahirap ang ipinagagawa sa iyo. kailangan

  mo lang maghintay ng tamang panahon upang makakuha ng gintong balahibo ng

  tupa. pagsapit ng hapon ang lahat ng tupa mula sa malalabay na halamanan ay

  magtutungo dito sa ilog upang magpahinga. magtungo ka sa halamanan at doon ka

  kumuha ng mga gintong balahibong nasabit sa mga sanga.” sinunod ni psyche ang

  payo ng halamang nasa tabi ng ilog. umuwi siya sa kaharian ni venus na dala ang

  mga gintong balahibo ng tupa.

  “may tumulong sa iyo! ” sumbat ni venus kay psyche. “hindi mo ginagawa nang

  mag-isa ang mga pinagagawa ko sa iyo. hindi bale, bibigyan kita ng pagkakataong

  patunayan na sadyang mapagkunwari kang may mabuting puso at magaling.” itinuro

  ni venus sa malayo ang itim na tubig ng talon. binigyan niya si psyche ng prasko at pupunuin ito ng itim na tubig. nagtungo si psyche sa ilog ng styx. nakita niyang

  malalim ang bangin at mabato. tanging may pakpak lamang ang maaaring makaigib

  ng tubig. sa lahat ng kaniyang pagsubok, ito na ang pinakamapanganib. tulad ng

  inaasahan may tumulong kay psyche. isang agila ang dumagit sa praskong tangan ni

  psyche at lumipad malapit sa talon. pagbalik ng agila, puno na ng itim na tubig ang

  prasko.

  hindi pa rin sumusuko si venus sa pagpapahirap kay psyche. ayaw niyang

  magmukhang tanga sa harap ng madla. ipinagpatuloy niya ang pagpapahirap sa

  kawawang mortal. binigyan niya si psyche ng isang kahon na paglalagyan niya ng

  kagandahang kukunin ni psyche mula kay proserpine, ang reyna sa ilalim ng lupa.

  inutos ni venus na sabihin ni psyche na kailangan niya ito sapagkat napagod siya

  sa pag-aalaga ng kaniyang anak na maysakit. katulad ng mga nauna agad tumalima

  si psyche. dala ang kahon, tinalunton niya ang daan papunta sa kaharian ni hades.

  tinulungan siya ng isang tore na nagbigay sa kaniya ng detalyadong hakbang patungo

  sa kaharian sa ilalim ng lupa. una, kailangan niyang pumasok sa isang butas na

  lagusan patungo sa ilalim ng lupa sa tabi ng ilog ng kamatayan. kailangan niyang

  sumakay sa isang bangkang ang bangkero ay si charon. kailangan niyang bayaran ng

  pera si charon upang siya ay makatawid. makikita na niya ang lansangan patungo sa

  palasyo. sa pintuan ng palasyo may nagbabantay na isang asong tatlong ulo. kapag

  binigyan ng cake ang aso ito ay magiging maamo at papayag nang magpapasok sa

  palasyo.

  nagawa lahat ni psyche ang ipinaliwanag ng tore. pinaunlakan din ni

  proserpine ang kahilingan ni venus. agad nakabalik si psyche nang mas mabilis

  pa kaysa kaniyang pagbaba. gayunman, nasubok muli ang karupukan ni psyche.

  sa paghahangad niya ng karagdagang kagandahan upang umibig muli si cupid sa

  kaniya, natukso siyang kumuha ng kaunting ganda sa loob ng kahon. nang buksan

  niya ito, tila walang laman subalit nakadama siya ng matinding panghihina at agad

  nakatulog.

 • Réponse publiée par: nicole8678
  Hindi kase wala nalang nangyare.
 • Réponse publiée par: jbaningzzz
  Ang namayaning damdamin ay
  pagmamahalan < 3
Connaissez-vous la bonne réponse?
Editroyal nga ari arian ng pilipinas​...