Panuto: basahin at unawain ang bawat pangungusap. isulat ang titik ng wastong sagot sa inyong sagutang pada

1. sa judaismo, alin ang itinuturing na banal na araw sa isang iinggo?
a. sabbath
b. passover
c. sawn
d. nirvana

2. toigin mo ang kapwa mo tulad ng
pagmamahal mo sa iyong sarili." ang pahayag na ito ay kabilang sa pang
aral ng
a. islam
b. kristiyanismo
c. zoroastrianismo d. judaismo

3. bakit hindi pinapayagan ng muslim na maisalin sa ibang wika ang mga salita ng qu'ran?
a. sapagkat naniniwala ang mga muslim sa karma.
b. sapagkat naniniwala ang mga muslim na ang bawat salta na nakasulat sa qur'an ay nagmulasa salita ni allah.
c. sapagkat naniniwala ang mga muslim sa kahalagahan ng banal na aklat
d. sapagkat ayaw ng mga muslim na mahaluan ng ibang kahulugan ang banal na aklat.

4. bilang pagtugon sa iniatang na tungkulin, ipinalaganap ng mga alagad ni hesus ang kanyang aral sa buong imperyo.
ano ang itinatag ng kanyang mga alagad?
a. simbahan
b. mosque
c. synagogue
d. nirvana

5. ang simbolo ng judaismo ay tinawag na star of david ay sumasagisag sa anong bansa?
a. saudi arabia
b. israel
c. jordan
d. syria​

Answers

 • Réponse publiée par: RoseTheShadowHunter

  1.a. Sabbath

  2.b .Kristiyanismo

  3.b.sapagkat naniniwala ang mga Muslim na ang bawat salta na nakasulat sa Qur'an ay nagmulasa salita ni Allah

  4.a.simbahan

  5.b.israel

 • Réponse publiée par: Grakname

  1•e.propeta ng mga muslim

  2•d.tawag sa palalakbay sa banal

  na lungsod ng mecca

  3•b.pagpapahayag ng paniniwalang*walang ibang diyos malibankay allah*

  4•c.banalna lungsod ng mga islam

  5•a.banal na aklat ng mga muslim

 • Réponse publiée par: dorothy13

  aklat ng hebreo

  Explanation:

 • Réponse publiée par: snow01

  answer:

  a. koran

  b. shahada?

  c. mecca

  d. hajj

  e. muhammed?

 • Réponse publiée par: elaineeee

  answer:

  I SEARCH NIYO PO UPANG MASAGUTAN NYO PO

Connaissez-vous la bonne réponse?
Panuto: basahin at unawain ang bawat pangungusap. isulat ang titik ng wastong sagot sa inyong sagut...