Tumukoy ng isang napapanahong isyu sa bansa na kaugnay ng iyong larangan o disiplinw. kung ikaw ay magproprodyus ng poster tungkol sa isyung ito, ano-anong batis ng impormasyon ang iyong bibigyang prayoridad? bakit?

Answers

  • Réponse publiée par: Rosalesdhan
    Polusyon at kahirapan ang mga problemang ating kinakaharap dulot ng ka walang disiplinahan. kung ako ay gagawa ng poster bibigyang diin ko ang pagbabago ng pag iisip upang umunlad ang bayan, gawin ang tama para magdulot ng maganda, at ang pagkakaroon ng pagsasanib pwersa para may pag asa
Connaissez-vous la bonne réponse?
Tumukoy ng isang napapanahong isyu sa bansa na kaugnay ng iyong larangan o disiplinw. kung ikaw ay m...

Popular questions