Buod ng ang kababaihan ng taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon

Answers

  • Réponse publiée par: abbigail333

    Hindi nalalayo sa ibang kultura at bansa sa Asya, ang mga kababaihan sa Taiwan noon ay namumuhay at naiimpluwensyahan ng mga patriyarkal na pagtingin, na nangangahulugang mas mataas at mas magaling ang mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan.

     

    Napakahigpit rin ng mga batas sa bansang Taiwan, lalo na sa mga kababaihang nakatali na sa kasal. Isang dahilan kung bakit naging ganito ang sitwasyon ng mga kababaihan sa Taiwan noon ay ang pagkakasakop sa kanila ng mga Hapon, na kilala rin sa napaka-patriyarkal at pyudal na pagtingin sa mga kababaihan.

  • Réponse publiée par: RoseTheShadowHunter
    Ang ikalawang kalagayan ay pinatutunayan ng pag taas ng kanilang sahod, pagkakataong makapag-aral, AT MGA BATAS NA NANGAMGAILANGAN SA KANILA
Connaissez-vous la bonne réponse?
Buod ng ang kababaihan ng taiwan ngayon at noong nakaraang 50 taon...