Gawain sa Pagkatuto Bílang 1:
PANUTO: Ipinakita sa kabanatang ito ang suliraning napansin ng mga manlalakbay na sakay ng Bapor Tabo. Isulat ang mg bunga o epekto ng suliraning ito gamit ang pormat
sa ibaba.

Answers

  • Réponse publiée par: girly61
    Higit pang mga salita na may kaugnayan sa nick tirahan pagkaunawa paglalaan bag booby trap dibdib pagkabihag makunan kulyar pangako pagkabilanggo pagpilit gumupit pagpigil drop mahulog gaff glom grab init hook pagkabilanggo pagkakabilanggo bilangguan mitt nab kuko nick nip pulutin atsara pakurot pang-iwas na pag-iingat proteksiyon sa pag-iingat pull hilahin paloob pagpigil tumakbo sa sequestering silo walisin
  • Réponse publiée par: nila93
    Tamad mag-aral sa school
  • Réponse publiée par: 09389706948
    Sinasaktan sa mga magulang binubully din sa mga estyudante.
Connaissez-vous la bonne réponse?
Gawain sa Pagkatuto Bílang 1: PANUTO: Ipinakita sa kabanatang ito ang suliraning napansin ng mga man...