Gawain 3
Panuto: May mga bayan na nasa ilalim ng mga matatapat na pinuno. Dahil dito ang banta ng Covid-19 ay nagkakaroon ng agarang solusyon. Kung ikaw ay kakandidato sa pagkapinuno, ano ang iyong magiging plataporma sa bayan upang mapalakas ang Departamento ng Kalusugan para sa anumang banta ng pandemya sa bansa ay agarang mabigyan ng solusyon? Ilahad ang iyong mga plataporma.

Answers

  • Réponse publiée par: nelgelinagudo

    isang bata na nais iligaw ang kanyang ama, ngunit hindi natuloy dahil sa pagmamahal ng kanyang ama

  • Réponse publiée par: batopusong81
    Flying fish lang ang lumilipad na isda wala nang iba
  • Réponse publiée par: kirbydimaranan
    Margay na salamat sa imong tabang
Connaissez-vous la bonne réponse?
Gawain 3 Panuto: May mga bayan na nasa ilalim ng mga matatapat na pinuno. Dahil dito ang banta ng Co...