• Accueil
 • Math
 • At a certain interest compounded semiannually , 5,...

At a certain interest compounded semiannually , 5,000 will amount 20,000 in 10 years .what is the amount at the end of 15 years?

Answers

 • Réponse publiée par: saintjohn

  40000.00052

  Step-by-step explanation:

 • Réponse publiée par: camillebalajadia

  answer:

  kagila-gilalas na pagkakataon ang makasama kayo ngayong gabi. karangalan naming mag-asawa ang maparito ngayong gabi. nakakatuwa na alam ng telepono ko na may biyahe ako sa rexburg sa araw na ito. sinabi nito sa akin ang magiging lagay ng panahon at binigyan ako ng listahan ng mga hotel at restawran dito. sinabi rin nito ang mga lugar na dapat puntahan sa rexburg ngayong sabado‘t linggo.

  uy! teka nga, naisip ko lang ngayon—hindi nito inilista ang mensahe ko bilang isa sa mga dapat puntahan. palagay ko ito ang dahilan kaya tinawag itong smart phone!

  kahit hindi ito inirekomenda ng inyong smart phone, pinili ninyong mag-ukol ng oras sa akin ngayong gabi—oras na hindi na maibabalik. kaya dama kong tungkulin kong sulitin ito. ngunit alam ko rin na ang sasabihin ko ay hindi kasinghalaga ng itinuturo sa inyo ng espiritu, at napakahalagang kumilos kayo ayon sa mga paramdam na ito.

  step-by-step explanation:

 • Réponse publiée par: tayis
  9a)45*5 because √225 is 15and 45*5=225 so 5 is the answer
  9b)125*5because√625is 25 and 125*5 =625 so 5 is the answer
  9c)468*13 because √6084is 78 and 468*13=6084 so 13 is the answer
  9d)1372*7 because √9604 is 98 and 1372*7=9604 so 7 is the answer

  10a)27/45=60%
  n=60%
  10b).30*129=36
  n=36
  10c)200/.40=500
  n=500
  10d)105/.15=700
  n=700
  11a)i dont know
  11b)8(-1,-2,-3,-4,-6,-8,-12,-24)
  11c)2668
  11d)2210
  11e)35 chickens remain
  3500 pesos
Connaissez-vous la bonne réponse?
At a certain interest compounded semiannually , 5,000 will amount 20,000 in 10 years .what is the am...