• Accueil
 • Math
 • Irene has a total of 1686 red, blue and green ball...

Irene has a total of 1686 red, blue and green balloons for sale. the ratio of the number of balloons to the number of blue balloon was 2: 3 .after irene sold 3/4 of the balloons, 1/2 of the green balloons and none of the red balloons, she has 922 balloons left. how many blue balloons did irene have at first? ​

Answers

 • Réponse publiée par: 09389706948

  answer :- 158 balloons

  Solution:

  Given that, Irene had a total of 1686 red, blue and green balloons for sale.

  Let the number of red, blue and green balloons be x, y and z respectively.

  ∴ x + y + z = 1686 ...(1)

  Also, Ratio of the number of red balloons to the number of blue balloons was 2 : 3

  ∴ 2x = 3y

  ⇒ x = 3y / 2...(2)

  Substitute [x = 3y / 2] in (1) ,

  ⇒ (3y / 2 ) + y + z = 1686

  ⇒ ( 5y / 2 ) + z = 1686

  ⇒ 5y + 2z = 3372 ...(3)

  Again, Irene sold 3/4 of the blue balloons & 1/2 of the green balloons and none of the red balloons She had 922 balloons left

  ∴ 3y / 4 + z/2 = 1686 - 922

  ⇒ (3y / 4) + z / 2 = 764

  ⇒ (3y + 2z) / 4 = 764

  ⇒ 3y + 2z = 3056...(4)

  Subtract (3) from (4), we get

  ⇒ 3y + 2z - 5y - 2z = 3056 - 3372

  ⇒ -2y = -316

  ⇒ y = 158

  Hence, Irene had 158 blue balloons at first.

 • Réponse publiée par: jasminsexy

  Step-by-step explanation:

  Irene does  have at first 705 blue balloons.

  check: 176 ( blue ) + 235 ( red ) + 511 ( green ) = 922

           705 ( blue )  + 470 ( red ) + 511 ( green ) = 1686

   

           176 / 705 = 1 / 4

           235 / 470 = 1 / 2

           705 * ( 2 / 3 ) = 470

 • Réponse publiée par: sherelyn0013
  Imposible tong sagutin kasi wala namang figure at tsaka walang nakakaalam kung ano ba yan, quadrilateral ba yan, rhombus ba yan, kung ano man yan.
 • Réponse publiée par: cland123
  Dahil ang alam natin ay ang math ay mahirap kaya pati ang utak natin tinatamad gumana. kung ikae ay nakikinig at active dika makakatulog
Connaissez-vous la bonne réponse?
Irene has a total of 1686 red, blue and green balloons for sale. the ratio of the number of balloons...