What is the focus of secularization that has provided the main focus for social scientific research of religion? ​

Answers

 • Réponse publiée par: joviecar

  Iba po ang ginagawa ng Catholic sa Born Again patungkol sa pagbibinyag. Sa katoliko, binubuhusan yung ulo tsaka maawawala na daw ang minana nating kasalanan sa ating pinakamagulang . Sa Born Again naman po paghahandog lang ang ginagawa, naghahandog ang born again 'pag ka silang ng bata at tsaka papanalangin ito na magkaroon ng mabuting daloy ng buhay at magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Yung lang po ang Opinyon ko ^_^ .

  -lCutiepiel

 • Réponse publiée par: camillebalajadia

   You care for the sick by helping them in their time of need.

  Explanation:

 • Réponse publiée par: batopusong81

  THE 10 COMMANDMENTS OR ANG SAMPUNG UTOS NG DIYOS

  You shall have no other Gods before me

  You shall not make for yourselves an idol

  You shall not misuse the name of the LORD your God

  Remember the Sabbath day by keeping it holy

  Honor your father and your mother

  You shall not murder

  You shall not commit adultery

  You shall not steal

  You shall not give false testimony

  You shall not covet

  ANG SAMPUNG UTOS NG DIYOS

  1. Ibigin mo ang Diyos nang lalo at higit sa lahat.

  1. Love God above all else.

  2. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan.

  2. Do not worship false gods.

  3. Ipangilin mo ang araw ng Sabbath.

  3. Obseve the day of the Sabbath.

  4. Galangin mo ang iyong ama at ina.

  4. Respect your father and your mothers.

  5. Huwag kang papatay.

  5. Do not kill.

  6. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa.

  6. Do not commit adultery.

  7. Huwag kang magnakaw.

  7. Do not steal.

  8. Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling.

  8. Do not make accusations and do not lie.

  9. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari.

  9. Do not covet what is not yours.

  10. Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa.

  10. Do not covet your neighbor’s spouse.

 • Réponse publiée par: shannel99
  Siyempre kapag alam kong anh mga ginawa ko dito sa mundo ay makakabuti sa lahat at hindi lang para sa sarili ko. Lahat naman tayo nagkakasala kasi siyempre tao lang tayo hindi tayo perpekto ang isa rin sa assurance na hindi ka mapaparusahan ay kapag humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan ng taos puso at siyempre hindi mo na uulitin ang kasalanang nagawa mo at higit lahat dapat magdasal araw araw
Connaissez-vous la bonne réponse?
What is the focus of secularization that has provided the main focus for social scientific research...